Välkommen till Bäckagårdsskolan
Bäckagårdsskolan ligger i stadsdelen Husie i östra Malmö. Den omgivande naturen med Gyllins trädgård ocHusie mosse samt de fräscha skollokalerna erbjuder en kreativ och hälsosam inlärningsmiljö.

Bäckagårdsskolan är en hälsofrämjande skola, vilket innebär att vi arbetar utifrån att lyfta fram varje elevs resurser, styrkor och möjligheter.